Ekstraordinært årsmøte var positiv til bygging av varmestue på Hamran! 

Se sakspapirene her.

Se vedtak/protokoll her.

 

Dette prosjektet er ikke inkludert i Tippemiddelsøknad for Hamran - Tolga Hoppanlegg.

Tolga IL ønsker likevel å realisere dette prosjektet nå fordi:

  • Gir et komplett anlegg fra dag 1
  • Til bruk for skoler/barnehage
  • Erstatter brakkerigg for entreprenør (kostnadsbesparende)

 

Finansiering:

Med knapphet på frisk kapital er det en forutsetning av dette bygget fullfinansieres med;

1/3 Dugnad

1/3 Gaver/rabatter

1/3 Tippemidler

 

Maksimal ramme blir 2,1 mill.

Forskuttering av tippemidler kan påvirke driftskostnadene ved lang venting.

 

Et mer dugnadsvennlig prosjekt, og svært viktig for totalen

Dugnader:

  • Montering bygg
  • Grunnmur
  • Grunnarbeid
  • Snekker
  • Maling

 

NYE byggetegninger

Plan

Fasade

3D

Snitt A

 

 Synspunkter eller kommentarer ta kontakt med ansvarlig Ingar Brennmoen

Webløsning ©basert på Joomla