Tolga IL best i klubbkonkurransen

   
Hvit vinters klimastipend for 2009 ble torsdag delt ut på en pressekonferanse i forbindelse med åpningsrennet på Beitostølen.

 
Tolga IL representert ved Paul Brennmoen, Ingar Brennmoen og Jens Rune Nyvoll får overlevert sjekken fra Vegard Ulvang, medlem i styringskomiteen for Hvit vinter.

Det ble delt ut stipender til tre klubber. Skatval Skilag har skiftet ut nesten 100 lysarmaturer, skiftet til mer energieffektiv oppvarming i klubbhuset, og har hatt opplegg for samkjøring til samlinger, trening og konkurranser. Skrautvål il har gjort energisparende tiltak i klubblokalene, og etablert system for kildesortering i fem fraksjoner. Disse to klubbene får kr. 10.000 hver.
Vinneren ble Tolga IL. De har gjort omfattende tiltak som installering av sparepærer, sparedusjer, pelletskamin og varmepumpe i klubblokalene; tilpasning av treningstider til et godt utbygd kollektivtilbud; utvidelse av lysløypa ned til boligfeltet i bygda med installering av LED lys; kildesortering og felles buss til skikonkurranser. Når en summerer tiltakene er det redusert 71.600 kg CO2 - tilsvarende utslippet til 23 biler i et år. Tolga IL får kr. 25.000.

SE ALLE VÅRE SPONSORER

GENERAL-
SPONSORER:

TOS 

COOPPRIX

TolgaBilEikStor

 

 

HOVEDSPONSORER:

Opplandskraft l

Nok

FESTE kvadrat

Fias proff Synspunkter eller kommentarer ta kontakt med ansvarlig Ingar Brennmoen

Webløsning ©basert på Joomla