Andre dugnader
Vedhogst Sumundshytta
Rydding av skitraseer
Vertskap på hytter
Dugnadsorganisering
Søke etter midler