For sensongene høst/vinter/vår er det laget en plan som sammenfatter all idrett for barn og unge. 

Se planen her