Medlemskontingent 2015 har forfall 20. februar 2015.

De som har automatisk trekk fra konto trekkes denne dagen, de andre får tilsendt giro en av de første dagene. 

 

Priser:

Familie (inkl barn u. 17 år) kr 700

Voksen (fra 17 år)             kr 350

Barn                                 kr 150