Vi trenger flere personer i Hattil-redaksjonen :-)

Mange i styret er på valg i år, og vi ønsker flere medlemmer inn i styret som kan bidra til at vårt flotte medlemsblad  kan gies ut. 

Ta kontakt med valgkomiteens leder Guro Leren så snart som mulig, tlf 905 92 499.