Hedmark Idrettskrets og NØVGS inviterer til temakveld om foreldrerollen i idretten. John Nortug holder foredrag, og Tore Leren og andre lokale idrettsutøvere deltar i panel. Mandag 2. november kl. 19.00 på NØVGS. Gratis inngang.
Les mer i vedlagt pdf. 
Velkommen_til_idrettens_tematurne_i_Nord_Østerdal_2__November_2015__Tema_Foreldrerollen.pdf