nif logo kretser hedmark originalHedmark idrettskrets ønsker å hedre tillitsvalgte som har utøvet en stor innsats for Hedmarksidretten. Forslag på kandidater kan fremmes av idrettskretsstyret, særkrets, idrettsråd og idrettslag innen 15. mars 2016. Les mer om statutter for hedersbevisninger og prisvinnere her.