Årsmøte for Tolga i.l. 2016 vil bli avholdt søndag 21. februar. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret v/Trond Lund i hende senest 7. februar. Det vil bli lagt fram forslag til vedtektsendringer i samsvar med nye sentrale føringer fra Norges Idrettsforbund. Sakspapirene legges ut på Tolga i.l.s hjemmeside senest 14. februar.  
Frasigelse av verv må sendes valgkomiteen v/Britt Nesteby senest 7. februar.