Tolga IL takker for bidrag på kr 4000,- fra Tolga Helselag, som skal gå til ny oppvaskmaskin på Kletthytta.