Her er våre samarbeidspartnere for 2018! Vi setter stor pris på bidraget til aktivitet i idrettslaget.

Midlene brukes for å skape liv og røre i våre idrettsanlegg og gode arenaer for mestring for folk i alle aldre.

Samarbeidspartnere 2018