Kontakt oss
Leder:
Knut Sagbakken
Tlf:     95 16 29 45
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innmelding:

Facebook logo

 Stott-oss med_din_Grasrotandel

LINKER:

Egebergløpet

Egebergrennet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte 2020

Torsdag 4. juni 2020 i Sætershallen

Årsmøtedokumenter

Vedlegg, Regnskap og balanse

 

Årsmøte 2019

Søndag 31. mars 2018 i Sætershallen.

Årsmøtedokumenter 

Protokoll

Tillitsvalgte

 

Årsmøte 2018

Sætershallen , Tirsdag 20 Mars 2018 kl 1900

Årsmøtedokumenter

Protokoll med vedtak

Årsmøte 2017

Sætershallen, søndag 26. mars 2017 kl. 19.00

Innkalling med saksliste

Protokoll med vedtak

Årsmøte 2016

Sætershallen, søndag 21.02.2016 kl. 18.00

Innkalling med saksliste

Protokoll med vedtak

 

Årsmøte 2015

Sætershallen, søndag 22.02.2015 kl 19.00

Innkalling med saksliste

Protokoll med vedtak 

Innkalling ekstraordinært årsmøte 20.05.2015

Protokoll ekstraordniært årsmøte 20.05.2015

 

Årsmøte 2014

Sætershallen, søndag 16.02.2014 kl 19.30

Innkalling med sakliste

Protokoll med vedtak

 

Ekstraordinært årsmøte 2013

Sætershallen,Onsdag 24.04.2013 kl 18.30

Sakspapirer

Protokoll med vedtak

 

Årsmøte 2013

Sætershallen, Søndag 24.02.2013 kl 19.30

Innkalling med saksliste

Protokoll med vedtak

Ekstraordinært årsmøte 2012

Sætershallen, Søndag 29.08.2012 kl 20.00

Protokoll med vedtak

Orientering

Årsmøte 2012

Sætershallen, Søndag 21.02.2012 kl 19.30

Protokoll med vedtak

Innkalling

Årsmøte 2011

Sætershallen, Søndag 20.02.2011 kl 19.30

Protokoll med vedtak

Årsmøte 2010

Sætershallen, Søndag 21.02.2010 kl 19.30

Protokoll med vedtak

Ekstraordinært årsmøte 2009

Sætershallen, Mandag 23.11.2009 kl 21.00

Protokoll med vedtak

Årsmøte 2009

Sætershallen, Søndag 22.02.2009 kl 19.30

Protokoll med vedtak

Arbeidsutvalget

Leder

Knut Sagbakken

2018-2020

Nestleder

Trond Rusten

2017-2021

Sekretær

Berit Flatgård

2017-2021

Kasserer

Asgeir Hilmarsen

2018-2020

 

Egeberg sommer

Leder

Rune Brendvang

2017-2021

Løypesjef

Ola Rye

2018-2020

Medlem

Marius Tollan

2018-2020

Medlem

Brit Utseth Erlien

2017-2021

Medlem

Ann Ziener

2018-2020

Forretningsfører

Else Synnøve Tollan

 

Egeberg vinter

Leder

Ann Sæther

2017-2021

Arena Tolga

Hans Ola Jordet

2015-2021

Arena Hodalen

Amund C. Ryalen

2008-2021

Løypesjef

Ola Gjelten

2019-2021

Medlem

Simen E. Tolgensbakk

2017-2021

Medlem

Ole Julius Rye

2016-2020

Medlem

Turid Eikeland

2019-2020

Medlem

Harald Jordet

2017-2021

Forretningsfører

Else Synnøve Tollan

 

Ski/hopp

Leder

Jan Jacob Verdenius

2015-2020

Nestleder

Erika Ringnes Gjelten

2018-2020

Sekretær

Ann Kristin D. Ryen

2014-2020

Kasserer

Jørn Kildahl

2014-2020

Medlem Jens Rune Nyvoll 2012-2020
Medlem Stian Evensen 2011-2021
Medlem Peder Langøien 2016-2020

 

Hattil redaksjon

Medlem Berit Sagbakken

2019-2021

Medlem

Ingeborg Kirkbakk

2012-2020

Medlem

Vigdis Sagbakken

2018-2020

Medlem

Elin Brennmoen

2018-2020

Medlem

Solveig Haug Harsjøen

2019-2021

Medlem

Anne Lise Galaaen

2019-2021

Medlem

Stein Dølmo

2017-2021

Forretningsfører

Else Synnøve Tollan

 

Sætershallen:

Leder

Ann Sæther

2015-2021

Sekretær

Rune Gunleiksrud

2019-2021

Medlem

Sindre Bakken

2018-2020

 

Skihytteutvalget

Leder

Nestleder AU

Medlem

Reidar Tollan

2013-2021

Medlem

Jan Magne Flaten

2014-2020

 

 

Æresbevisningskomit

Leder

Gudny H. Bakken

2010-2020

Medlem

Odd Arne Skjæret

2011-2020

Medlem

Harald Jordet

2015-2021

 

Turløypeutvalg:

Tolga Øst

Harald Jordet

2016-2020

Tolga Vest

Amund Leren

2009-2021

 

Mjølkesyra treningssenter 

Leder

Gøran Sæther

2017-2021

Medlem

Maren Riise

2017-2020

Medlem

Maren M Killingmo

2019-2021

Hamranutvalget

Leder

Trond V. Lund

2019-2020

Medlem

Jens Rune Nyvoll

2019-2021

Medlem Sverre Krogh 2019-2021
Medlem  Kari Lisbeth Sommerstad 2019-2020
Medlem Anders Urseth dy. 2019-2021

 

Revisorer

Pål Sverre Flatgård

2004-

Per Arild Eggen

2005-

 

Valgkomite

Leder

Magni G. Tollan

2018-2020

Medlem

Paul Brennmoen

2019-2021

Dette er en oversikt over alle våre
sponsorer og samarbeidspartnere.

Generalsponsorer:

 TOS 

TolgaBilEikStor

image.png

 Hovedsponsorer:

Fias proff

FESTE kvadrat

Nord Østerdal Kraftlag

 

Sponsorer:
Vekstra Nord Øst SA CMYK

VS entreprenør bygg og anlegg

   eltron logo

FSTBygg 

AnneLisesTrafikkskoleSkilt0218

Jess Bygg AS

Byggservice no adresselinje

Accountorlogo

 

 

 

Dette er en oversikt over alle priser i Tolga i.l.

Medlemsskap Tolga i.l: 

Familie              kr 900
Voksen             kr 400,.-
Barn u/18år       kr 200,-
Støttemedlem:   frivillig beløp

Medlemsskapet gjelder til det sies opp.
------------------------------------------------------------------------------------------
Hamran skipark: 

Sesongkort pr pers. - Medlem i Tolga/Hodalen/Vingelen i.l.:              kr  500,-
Sesongkort pr pers. - ikke medlem i Tolga i.l.:                                 kr  1000,-
Familie - Medlem i Tolga/Hodalen/Vingelen i.l.:                                 kr  1000,-
Familie - ikke medlem i Tolga/Hodalen/Vingelen i.l.:                            kr 1500,-
Dagskort pr. pers - Medlem i Tolga/Hodalen/Vingelen i.l.:                  kr    60,-
Dagskort pr. per - ikke medlem i Tolga i.l.:                                      kr  120,-
Plastlomme (obligatorisk):                                                              kr    30,-

Andre lag og foreninger:
Inntil 4t:                                                                                        kr 400/800,-
Over 4t:                                                                                        kr 600/1000,-

Leie av skiheis med heisvakt inntil 3 t.:                                             kr 400,-

Bedrifter:                                                                                     kr 2500,- (Inkl. Skiheis med vakt)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Mjølkesyra Treningssenter: 
Priser for bruk av Mjølkesyra treningssenter
------------------------------------------------------------------------------------------

Utfartshytter Kveld Døgn Helg Uke
Kletthytta kr 150,- kr 400  kr 700 kr 2 000,-
Sumundshytta kr 100,- kr 250,- kr 400,- kr 1 000,-
         

 

Sætershallen:
http://www.setershallen.no/index.php/utleie

 

 

 

-Sætersgård stadion

-Tolga kunstgressbane

-Sætershallen

-Hamran

Kletthytta ligger i Tolga vest og er åpen i helgene på vinteren når helgas løype går på Tolga vest.

Hytta er godt utstyrt med innlagt strøm og kan leies ut. Det er bilveg fram til hytta hele året. 

Leiepris: Kr 600 for medlemmer i Tolga IL/kr 900 for ikke medlemmer.

 

Kontaktpersoner:

Else Synnøve Tollan. Tlf: 92 29 65 86

Kletthytta  Kletthytta inne   

Sumundshytta ligger i Tolga østfjell og er åpen i helgene på vinteren når helgas løype går på Tolga øst.

Hytta leies ut hele året. Leiepris kr 400 for medlemmer Tolga IL/kr 600 for ikke medlemmer.

 

Kontaktperson Else Synnøve Tollan, Tlf: 92 29 65 86

Sumundshytta  Sumundshytta inne  

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG

(Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

Lov for Tolga idrettslag, stiftet 08.01.1898

 

Vedtatt den 22.02.2009.
(Endret av årsmøtet i Tolga i.l. 21.02.2016)

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)[1].

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

 

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Hedmark idrettskrets.

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Idrettslaget hører hjemme i Tolga kommune, og er medlem av

Tolga idrettsråd[2].

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer[3].

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem[4].

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret[5].

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget[6]. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Kjønnsfordeling

 

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

Idrettsstyret[7] kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 Inhabilitet[8]

 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)   når vedkommende selv er part i saken

b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c)   når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d)   når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ[9].

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9 Straffesaker

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10 Årsmøtet

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen 31. mars. Undergruppene skal avholde sine årsmøter innen utgangen av februar.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel[10],direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal[11]:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er)[12] samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. [13].

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan[14].

10. Foreta følgende valg:

   a) Leder og nestleder

   b) 2 styremedlem(mer)[15]   og 0 varamedlem(mer)

   c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

   d) 2 revisorer[16]

   e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

   f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret[17] kan gi dispensasjon.

 

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.

b) Vedtak i styret i idrettslaget.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 

§ 15 Idrettslagets styre

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet[18] mellom årsmøtene.

Styret skal[19]:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring[20].

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer

Idrettslaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse[21].

§ 17 Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret[22], og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 18 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

§ 18 Oppløsning[23]

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget[24].

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret[25].

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.[1] Navnet trer i kraft fra 1.1.2008.

[2] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

[3] Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

[4] Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

[5] Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.

[6] Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning

[7] Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[8] Teksten i denne § kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.»

[9] Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

[10] Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

[11] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[12] Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

[13] Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 16 i lagets lov.

[14] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

[15] Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver

[16] Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-17. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 12: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 12 (nytt) pkt 10 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»

[17] Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[18] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

[19] Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

[20] Se NIFs lov § 2-17.

[21] Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.

[22] Jf. NIFs lov § 2-15. Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[23] Jf. NIFs lov § 2-16.

[24] Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.

[25] Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

Familie             kr 700

Voksen             kr 350

Barn u/17år      kr 150

Støttemedlem   frivillig beløp

Endringer i spilleregler  sesongen 2014.pdf

 GENERAL-
 SPONSORER:

TOS 

COOPPRIX

TolgaBilEikStor

HOVEDSPONSORER:

Opplandskraft l

Nok

Tine

FESTE kvadrat

Fias proff

 

SE ALLE VÅRE SPONSORER

 Synspunkter eller kommentarer ta kontakt med ansvarlig Ingar Brennmoen

Webløsning ©basert på Joomla